Masochistkontrakt
mellem Herskerinden og masochisten.

Aftalens formål er, at aftale nøjagtigt hvad det senere beskrevne i denne aftale er for de involverede personer, således at enhver tvivl undgås.

Aftalen indgås af frie og uafhængige personer, som er ved deres sansers fulde brug, og som fuldstændig har forstået konsekvensen af deres handlinger.

§ 1 Det her indgåede forhold omhandler Herskerinden og masochisten.

§ 2 Forholdet har til formål, at indføre et indenfor et nærmere bestemt/aftalt tidspunkt HERSKERINDE/masochist forhold, hvor masochisten fuldstændigt overgiver sin krop og sin sjæl til HERSKERINDENS for godt befindende, det være sig såvel almindeligt manuelt arbejde som seksuel udnyttelse.

Herskerinden har i tidsrummet det totale og fulde herredømme og kan frit disponerer over masochisten i alle henseender. Iht. de i kontrakten specificerede former for straf. Under disse forhold er det HERSKERINDENS ret, at bruge de til enhver tid af hende skønnede afstraffelses metoder, herunder naturligvis korporlig afstraffelse, eneste begrænsning er de i kontrakten nævnte begrænsninger.

§ 3 Straffen er vilkårlig og kun bestemt af HERSKERINDENS lyster og luner.

§ 4 Masochistens/subbens påklædning bestemmes egenrådigt af Herskerinden.

§ 5 Masochisten/subben har i tidsrummet som subslave ingen rettigheder af nogen art ud over de i kontrakten anførte.

§ 6 Masochisten/subben skal i tiltale af Herskerinden bruge De eller Herskerinde og kun tale efter ordre.

§ 7 Masochisten/subben svarer på ordre i nødvendigt omfang.

§ 8 Det understreges kraftigt, at ingen skades fysisk eller psykisk.

§ 9 Det aftales at der må tages billeder og film at subben.

§ 10 Forholdet er uden økonomisk indblanding.

§ 11 Aftalen er uopsigelig af subben.

§ 12 Aftaler, og ophævelse heraf kan kun ske på Herskerindens foranledning.

 

Subben ønsker at blive udsat for følgende seksuelle aktiviteter: (de med * markerede dog først senere).
(Udfyld med egne valg)

1 Piskning, med pisk, spanskrør eller lign.

2 Urinsex i mund*, overalt på kroppen.

3 Slikning af Herskerinden over alt, samt slugning af safter. (modtager det på
   kroppen, i mund og ansigt).

4 Udblokning af anus. Ekstrem dildosex.

5 Gå med cockring overalt også anal plug.

6 Stearin over hele kroppen.

7 Mishandling af brystvorter.

8 Mishandling af penis (klemmer og lodder).

9 Renslikning af skede.

10 Ophængning i arme.

11 Betjening af helt fremmede.

12 Kneppe med hvem som helst og hvor som helst, efter ordre.

13 Meget hårdt bondage med reb og kæder, bondage i/på skov rasteplads eller lignende.

14 Det tilstræbes af oplæringen ender ud i at subben ender som masochist med alt hvad dette måtte medfører. 

Parterne erklærer sig at være 100% indforstået med alt som er anført i nærværende aftale, at være ved deres sansers fulde brug, kender konsekvensen af og i deres handlinger, og giver deres fulde og hele samtykke ved deres underskrifter. Parterne erklærer herved at leve op til denne aftales indhold.