Slave kontrakt

Fulde navn

Adresse

Postnummer

By

Tlf.

Mobil

E-mail

Indgår hermed kontrakt med ________________________________

Jeg erklærer hermed, at jeg er ved mine fulde bevidsthed, og hermed indgår en livslang kontrakt med ______________ også kaldet Master, om at han til enhver tid kan og må bruge mig til alt hvad han har lyst til.

Jeg erklære også hermed, at jeg på ingen måde kan sige stop, eller ophæve denne kontrakt uden samtykke fra Master.
(efter den gennemførte prøvetid på 4 mdr. som er gældende fra den dato kontrakten underskrives)

Jeg overdrager ham også en nøgle til min lejlighed, så han til enhver tid under visse forudsætninger kan komme til mig, på min privatadresse.
(efter prøvetidens udløb)

Jeg erklære også, at jeg til enhver tid kan udlånes til privat brug af andre, som Master på forhånd har indgået aftale med, dog under Masters opsyn, disse personer kan bruge mig, som de har lyst, under de forudsætninger Master har indgået med dem.

Master har retten til min krop og denne må ikke bruges af andre, end dem Master giver lov til.

Jeg må på ingen måde have seksuel omgang med andre fyre ej heller røre ved en anden fyr, uden Masters samtykke.

Jeg erklærer hermed også, at jeg til enhver tid i alle døgnets 24 timer står til fuld disposition for Masters behov.
(Efter forudgående aftale retningsliner.)

Jeg erklærer også at Master kan holde mig indespærret i det tidsrum han ønsker!

Ved underskrivelsen af denne kontrakt afgiver jeg enhver af mine rettigheder og skal adlyde Master.

Master må bruge enhver form for tortur på mig, længe det ikke drejer sig om kvælning eller andre livstruende ting.

Jeg erklære hermed, at jeg kan bruges både indendørs og udendørs, som Master finder det nødvendigt.

Følgende ting er jeg indforstået med.

S/M. under enhver form

Seksuel tvang og udnyttelse under enhver form

 

_________________________________

Dato og underskrift