Slavekontrakt med Mistress XX

Slaven forpligtiger sig til at overlade sin krop, sjæl, og seksualitet til sin Mistress, på følgende vilkår:

1/           Slaven har kun et behov: At glæde og tilfredsstille sin Mistress, og har derfor altid sin Mistress ønsker og behov øverst i sine tanker.

2/            Slaven viser altid sin Mistress; venlig, høflig, og underdanig opførsel og viser hende ære og respekt, uanset om hun er til stede!

3/          Slaven forsøger at planlægge sit liv, så der er plads til at møde hos hans Mistress når hun beordrer ham til det – med rimelig varsel!

4/          Slaven klæder sig, så hans mandige krop kommer til sin ret, og så hans Mistress bedst kan nyde ham, og er  især opmærksom på at undgå påklædning som vanskeliggør hans Mistress adgang til at udnytte og afstraffe ham!

5/          Slaven gør altid sit yderste for at tilfredsstille sin Mistress, eller hvem hun i øvrigt beordrer ham til at tilfredsstille.

6/           Slaven forstår at hans seksualitet – og dermed hans evt. tilfredsstillelse tilhører hans Mistress!

7/             Slaven takker sin Mistress for at hun opdrager ham – uden at tage stilling til, om han finder hendes valg af metoder rimelige.

8/           Slaven forstår at hans Mistress valg af afstraffelsesmetode og strafudmåling, er udtryk for hendes private valg, og ikke noget som han skal prøve på at forstå, eller på nogen måde tage stilling til!

9/          Slaven takker altid sin Mistress, for at hun vælger at lade netop ham tilfredsstille hendes lyster!

 

Mistress viser at hun værdsætter sin slave og påtager sig det ansvar som han har overladt hende, på følgende måde:

1/           Mistress passer på sin ejendom, og er bevidst om at det er hendes ansvar at han ikke kommer til at savne den suverænitet som han har afgivet.

2/           Mistress lover at bibeholde slavens private status anonym, herunder navn, adresse, arbejdsplads og andre oplysninger af personlig karakter.

3/           Mistress udsætter ikke sin slave for nogen form for  beskadigelse, hverken på legeme eller sjæl.

4/          Mistress er bevidst om at hun altid er den ansvarlige for slaven, også i situationer hvor hun deler ham med evt. andre kvinder.

5/          Mistress lover at opdrage, udnytte, og afstraffe slaven.

6/          Mistress respekterer slavens aftalte grænser og forbehold, og reagerer altid omgående på hans pause og stopord!

 

             Tid og sted:

 

            ______________________      _______________________
                            slaven                                  Mistress