Slavetøs kontrakt

Undertegnede Slavetøs har frivilligt valgt at blive hendes Masters ejendom, forudsat at han behandler Slavetøsen på en sikker og lovlig måde.

At være Slavetøs betyder ikke at Masters betragter Slavetøsen som en svag person - tværtimod så ved både Master og Slavetøsen at det kræver en stærk pige at være en ægte Slavetøs.

Slavetøsens eneste ønske og mål er at gøre hendes Master tilfreds. Det er Slavetøsens største glæde at vide, at hendes Master er tilfreds med hende, og hendes største sorg at vide at han er utilfreds med hende. Hvis Slavetøsen ikke kan gøre sin Master tilfreds, fortjener hun streng straf.

Slavetøs forpligtiger sig hermed til, blindt at adlyde hendes Master, og overholde følgende regler:

Følgende regler gælder altid:

·        Når Master tilkalder Slavetøsen, eller beder hende møde op et bestemt sted, skal Slavetøsen omgående indfinde sig, uanset hvad hun beskæftiger sig med, og hvornår, hvorfor eller hvortil hun bliver tilkaldt, og i godkendt påklædning.
·        Slavetøsen må ikke omtaler hendes leg med Master uden hans forudgående udtrykkelige tilladelse.
·        Slavetøsen accepterer fuldt ud, at alt hvad der er af Master vurderes som værende i strid med denne kontrakt, straffes med en af Master udmålt straf på et af Master valgt tidspunkt.

Følgende regler er desuden gældende når der leges:

·        Master bestemmer hvornår legen starter og hvornår den slutter.
·        Eneste undtagelse herfra er, når Slavetøsen bruger de aftalte stopsignaler, se senere.
·        Under legen tiltaler Slavetøsen altid hendes Master med en af ham godkendt titel.
·        Under legen reagerer Slavetøsen altid på de af Master godkendte øgenavne.
·        Alt hvad Master beder om, verbalt eller på anden måde, skal betragtes som ordrer.
·        Det er Slavetøsens ansvar at Master ved at hans ordrer er forstået. 

Masters ønsker:

·        Slavetøsen vil acceptere og straks adlyde enhver ønske fra hendes Master.
·        Der er ingen begrænsninger i tid, sted og situation, hvor Slavetøsen må nægte hendes Master noget, uden at pådrage sig streng straf.
·        Slavetøsen stiller aldrig spørgsmål til eller om Masters ønsker.
·        Eneste undtagelser fra ovenstående er:
·        Hvis ordren kan betyde lovovertrædelse der kan medføre anholdelse eller retsforfølgelse.
·        Spørgsmål der stilles for at Slavetøsen kan sikre sig, at en ordre er forstået korrekt og fuldt ud.

Dialogen mellem Master og Slavetøs:

·        Når Master taler, tier Slavetøsen.
·        Alt hvad der kommer fra Master skal Slavetøsen som udgangspunkt betragte som ordrer der skal følges.
·        Alt hvad der kommer fra Slavetøsen er input og ønsker, som Master efter eget ønske kan vælge at bruge eller overhøre.
·        Slavetøsen tiltaler ikke sin Master uden hans tilladelse, og stiller ikke spørgsmål ved Masters ordrer.
·        Eneste undtagelse herfra er spørgsmål der stilles for at Slavetøsen kan sikre sig, at en ordre er forstået korrekt og fuldt.·        Slavetøsen ved hun er hendes Masters forlængede arm. Det betyder bl.a. at hun husker at fortælle min Master det, når hun har været ulydig, så hun kan få sin fortjente straf.
·        Slavetøsen ved, at hendes oplevelser er vigtige for hendes Master, og at han derfor har brug for hendes feedback.
·        Slavetøsen sørger af egen drift at fortælle Master om hendes oplevelser under legen. Dette gør hun først når legen er færdig, og på skrift, så Master kan studere hendes input når han har tid og lyst.

Omfanget af Masters brug af Slavetøsen:

Slavetøsen accepterer at blive bundet, domineret, straffet, misbrugt og ydmyget indenfor de rammer der er nævnt nedenfor.

·        Verbal ydmygelse uden begrænsninger
·        Bondage og langtidsbondage
·        Fysisk afstraffelse, herunder:
·        Smæk med hånden
·        Henvisning til skammekrog.
·        Streng legemlig afstraffelse, herunder :
        ·        Pisk og slag med rem
        ·        Ophængning
       ·        Tortur omfattede brug af smertende hjælpemidler
        ·        Smertende behandling af kønsdele med metallodder/klemmer etc.
       ·        Opbinding af kønsorganer.
        ·        Analtræning.
·        Byærinder i befalet påklædning.
·        Hundetræning med og uden snor/halsbånd.
·        Indespærring eller husarrest/stuearrest.

Slavetøsens påklædning:

Slavetøsen er, når der leges eller hun i øvrigt er i samme lokale som sin Master, altid iført godkendt påklædning.
Godkendt påklædning omfatter:

·       
G-streng eller ingen trusser.
·        Frækt og raffineret undertøj.
·        Læder, gummitøj, lak læder og latex.
·        Uniformering, herunder stuepigeuniform og sygeplejerskeuniform
·        Anden ydmygende påklædning efter ordre fra herskeren
·        Alt hvad der ikke er omtalt som godkendt påklædning ovenfor, er i princippet ikke godkendt påklædning, og kan straffes efter Masters vurdering.

Streng forbudt påklædning omfatter:

·        Almindelige hvide bomuldstrusser (specielt Sloggi)

Når Slavetøsen er alene med hendes Master, skal hun gøre sig ekstra umage med at være frækt (af)klædt - eller helt nøgen, såfremt Master ønsker det.
Slavetøsen vil i øvrigt klæde sig på en måde der fremhæver og understreger hendes fysiske fortrin.
Uanset tid, sted og omgivelser skal Slavetøsen omgående fjerne alle eller bestemte beklædningsgenstande, efter Mastes ordrer.
Såfremt Master beslutter det, skal Slavetøsen bære et symbol på, at hun er hans Slavetøs, for at vise hendes respekt og hengivenhed til ham.

Slavetøsens krop og anvendelse af Slavetøsen:

I hele kontraktens løbetid er Slavetøsens krop hendes Masters ejendom.
Som Slavetøs tilbyder hun sin Master hendes krop i håbet om, at han vil bruge den som han lyster.
Hele Slavetøsens krop, og alle hendes kropsåbninger skal til enhver tid være hendes Masters ejendom, og til hans rådighed, så han kan gøre brug af dem som han lyster.
Slavetøsen forpligtiger sig til at passe hendes krop, som hendes Master ønsker og befaler. Dette omfatter:

·        Vask, parfumering og brug af make-up..
·        Barbering af kroppen i overensstemmelse med Masters ønsker, herunder trimning og/eller barbering af Slavetøsens fjams.
·        Fysisk vedligeholdelse i øvrigt.

Enhver forandring af Slavetøsens krop skal forinden udtrykkeligt godkendes af Master. Dette omfatter piercinger, tatoveringer, klipning og hårfarvning.
Såfremt slavetøsen har lyst at onanere, skal Master spørges om tilladelse først.
Efter onani skal Slavetøsen informere Master, herunder om detaljer, teknik, anvendt legetøj og om Slavetøsen fik orgasme.
Såfremt Master beslutter at dele Slavetøsens krop med andre, vil Slavetøsen tilbyde sin krop til den eller de personer han har udvalgt.
Såfremt Master vælger at sende Slavetøsen til en anden Master eller en Domina, skal Slavetøsen adlyde og tilfredsstille ham/hende som var det Slavetøsens egen Master, da Slavetøsen ved at hendes opførsel er vigtig for hendes Master.
Såfremt Master vælger at lege med mig og andre Slavetøser, vil jeg gøre mit bedste for at tilfredsstille dem for derigennem at gøre ham stolt af mig.

Stopsignaler:

Uanset reglerne i øvrigt, kan Slavetøsen til enhver tid gøre brug af følgende stopsignaler:
·        Signaler der betyder Fuld stop: [aftales]
·        Signaler der betyder Pas på - min grænse er ved at være nået: [aftales]
·        Signaler der betyder Fortsæt: [aftales]

Der kan til enhver tid aftales supplerende signaler..
Master forpligtiger sig til at gøre det muligt for Slavetøsen at give stopsignaler, og Master forpligtiger sig til at respektere disse.
Slavetøsen er fuldt bevidst om, at stopsignaler er vigtige, både for hendes egen og for hendes Masters sikkerhed.
Slavetøsen er klar over, at anvendelse af stopsignalerne kan betyde at legen stopper eller skifter karakter, efter Masters valg.

Straf:

Som Slavetøs forstår hun at hendes Master er nødt til at straffe hende, for at kunne opdrage hende ordentligt.
Slavetøsen accepterer enhver straf som hendes Master vurderer som passende og retfærdig.
Straffen må dog ikke omfatte ting der medfører eller omfatter blødninger, brændemærkning, bevidstløshed eller tilbageholdelse af basale behov, såsom mad, vand, eller dagslys i en længere periode.
Master må i øvrigt ikke straffe Slavetøsen på en sådan måde at det giver hende varige fysiske mærker eller men.
Slavetøsen vil stolt bære de midlertidige mærker som hendes Master måtte vælge at påføre hendes krop.
Slavetøsen accepterer at Master kan vælge at straffe hende i andres nærvær eller endog lade andre om at udføre hele eller dele af straffen, herunder straffe hende uden at han er til stede.
Når jeg er blevet straffet, husker Slavetøsen at takke hendes Master for hans retfærdighed og valg af straf.

Masters titler og Slavetøsens øgenavne:

Slavetøsen skal under leg anvende følgende titler om hendes Master:
·        Master
·        Herre
·        ?

Slavetøsen skal altid reagere på følgende øgenavne:
·        Tøs
·        Slavetøs/Slavinde/Slave
·        ?

Såfremt Master beder om det, vil Slavetøsen præsentere sig som "Jeg er Slavetøsen [xxx], jeg tilhører Master [xxx]".

____________________________
         Slavetøsens underskrift

Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne kontrakt.
Jeg indvilger og accepterer Herrens ønske om at eje min krop og sjæl.
Jeg forstår, at jeg vil blive domineret, ydmyget trænet og afstraffet som en Slavetøs.
Jeg er klar, over at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til min Herres ønsker og behov.
Jeg forstår, at jeg ikke kan løses fra denne kontrakt, medmindre der er helt specielle forhold som gør sig gældende.

 

Navn på
Slavetøsen:

 ___________________________________

Sted og dato:

 ___________________________________

Underskrift:

 ___________________________________

   

____________________________
          Masters underskrift

Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed.
Jeg acceptere at denne Slavetøs med krop og sjæl, er min ejendom, og at jeg skal gøre alt hvad der står i min magt, for at passe på hende.
Jeg vil sørge for hendes velbefindende, dominere, ydmyge, træne og afstraffe hende som Slavetøs.
Jeg er fuldstændig klar over mit ansvar med det arrangement og lover at jeg ikke direkte eller indirekte vil påføre Slavetøsen varig skade, så længe hun er min ejendom.
Jeg er klar over, at skulle jeg ønske det, så har jeg til hver en tid ret til, at annullere denne kontrakt.
Efter min Slavetøs underskrift af denne kontrakt har jeg haft mulighed for at afprøve hendes lydighed, villighed og ydmyghed, og jeg har konstateret, at Slavetøsens ynkelighed er overvældende, hendes vilje til underkastelse er god, og hendes smertetærskel ligger rimeligt højt, derfor påtager jeg mig Slavetøsens fortsatte opdragelse, og at holde slaven i form gennem fortsat træning og afstraffelse.

 

Navn på
Master:

 ___________________________________

Sted og dato:

 ___________________________________

Underskrift:

 ___________________________________

 

Kontrakten er gældende fra den er underskrevet af både Slavetøs og Master, og til de i fællesskab beslutter sig til at ophæve kontrakten, eller Master beslutter at han ikke længere har glæde af eller kan lære Slavetøsen mere.
Såfremt der ændres i kontrakten, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.
Ved kontraktens ophør skal alle beviser af slaveriet, inklusiv denne kontrakt, destrueres. Slavetøsen vil da igen have fuld råderet over sin krop og sjæl