Slavetøs kontrakt

X (herefter kaldet tøsen) overdrager hermed retten til min seksualitet til Y (herefter kaldet Herren)
Efter indgåelse af denne kontrakt må tøsen ikke indgå* nye forhold eller få orgasme medmindre Herren har godkendt dette. Herren har suveræn afgørelse af, med hvem og hvorledes tøsen må dyrke sin seksualitet.
Kontrakten kan kun opsiges såfremt Herren ønsker dette.
Ønsker tøsen at opsige kontrakten og Herren indvilliger i dette, skal tøsen skaffe tid og sted, så tøsen, som opsigelsesbetaling, står ubegrænset til rådighed for Herren en uge.

Mærkning

Som symbol på tøsens tilhørsforhold og underkastelse, skal tøsen bære sort halsbånd, når tøsen er alene med Herren

Kommunikation

Tøsen er altid underdanig overfor sin Herre. Når tøsen og Herren er sammen alene, taler tøsen kun, når hun bliver bedt om det - Tøsen skal have tilladelse til at tale. Tøsen kan dog benytte sit stopord ”Cykel” eller sit pauseord ”Pedal” uopfordret.

At knæle

Tøsen underkaster sig sin Herre på eget initiativ. En måde at vise at tøsen lægger sin vilje i Herrens hænder er ved at knæle med spredte ben for Herren. Uopfordret befinder tøsen sig knælende for Herren, når Herren og tøsen er alene. Tøsen husker at knæle i hjertet når tøsen knæler.

Regler

Som tøs vil man gerne vide med sikkerhed hvad man må og ikke må. Og man vil gerne vide at ens Herre har bestemt det og holder øje med at man overholder reglerne og straffer hensigtsmæssigt. Herren udtrykker omsorg ved at sætte regler og tøsen viser sin vilje til at være underdanig ved at overholde dem.

Sprog:

Tøsen taler pænt til Herren
Tøsen takker pænt for alt hvad Herren tildeler hende

Krop og kropssprog:

Tøsen slår øjnene ned når tøsen befinder sig alene med Herren
Tøsen nejer når tøsen henvender sig til Herren mens tøsen befinder sig alene med Herren
Når tøsen knæler, lægges hænderne med bagsiden opad på hvert sit lår
Tøsen skal altid åbne sit kropssprog for at vise at tøsen står ubegrænset til Herrens rådighed.
Tøsen må ikke røre sig ud af stedet medmindre tøsen får besked på dette, når Herren og tøsen er sammen alene
Tøsen er altid helt glatbarberet fra halsen og ned.

Beklædning:

Tøsen møder altid sin Herre uden trusser, buksestrømper eller bukser og er altid klar til at Herren kan tage sin tøs i besiddelse.
I sommerhalvåret bærer tøsen lette kjoler eller bluse/nederdele.

Adfærd:

Tøsen er altid opmærksom på sin Herres behov og opfylder disse, når tøsen og Herren er alene sammen.
Tøsen må ikke tage initiativer uden at bede om lov først. Tøsen må ikke komme uden tilladelse

Tabu

Tøsen har som tabu: toiletsex, dyre- og børnesex.
Herudover bestemmer Herren ubetinget over sin tøs´ seksuelle udfoldelser.

Straf

Det er Herrens pligt at straffe tøsen. Straffen skal svare til forbrydelsen. Herren må ikke glemme at straffe. Og efter straffen er alt glemt.
Hyppigste form er slag. Andre former for straf kan være udholdelsesstraf, at holde sig f.eks. i en ubehagelig stilling uden at røre sig i så og så lang tid eller berøvelsesstraf - hvor man mister et privilegium eller sin frihed i et stykke tid.

Beskyttelse

Herren sikrer at Herrens ejendom, tøsen, ikke kommer til skade under aktiviteter, Herren har befalet.

Indsigelse

Tøsen har ingen indsigelsesret overfor beslutninger Herren måtte træffe omkring tøsens seksualitet. Tøsen indvilliger i at følge alle sin Herres påbud.

 

_________________________               _________________________
                tøsen                                                   Herren

 

* Kommentar ifbm. offentliggørelse på ”Nannas”:
Herren og Tøsen er gift – hver med en anden – hvorfor kontrakten afspejler at det er lejlighedsvise møder